Çin Öğrenci Vizesi (X1-X2)

Yüzyıl Turizm, bireysel ve kurumsal seyahat hizmetleri sunmaktadır.+Yüzyıl Turizm uçak bileti, vize ve konaklama hizmetleri sunmaktadır.+3 aylık tek girişli ticari Rusya vizeniz 17 günde hazır.+1 yıllık çok girişli ticari Rusya vizeniz 25 günde hazır.

Yakın Ziyaret Vizesi (S1-S2)

Çin Halk Cumhuriyetinde çalışma, eğitim ve öğretim gibi sebeplerden dolayı uzun süreli ikamet izni bulunan yabancı kişilerin eşleri, çocukları, anne ve babalarının kendilerini ziyaret etmeleri ve yanlarında 6 aydan uzun süreli kalmaları için başvurmaları gerekli vize türü S1'dir. 6 Aydan daha kısa süreli kalmak için başvurmaları gerekli olan vize türü ise S2’dir. Yakın ziyaret vizesi (S1-S2) için gerekli belgeler A – Başvuracak kişinin hazırlaması gerekli olan belgeler
Pasaport: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı.
Fotoğraf (2 adet): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kâğıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz.
Çin vizesi için resim ölçüleri indir
Uçak bilet rezervasyonu: Kişinin Çin’e yapacağı turistik seyahate uygun, uçak bileti rezervasyon kopyası. Biletin satın alınmış olmasına gerek yoktur, sadece rezervasyon yapılmış olması yeterlidir.
Adli sicil kaydı (asıl): Kişinin adli sicil durumunu gösterir adli sicil kaydı. Adli sicil kaydı belgesinde ayrıca arşiv kaydı da belirtilmeli, adliyeden alınmış orijinal kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. E-devletten alınan adli sicil kayıtları geçerli değildir.
Evlilik cüzdanı (fotokopi): Çin’e seyahat edecek kişi eşini ziyaret etmeye gidiyorsa evlilik cüzdanı fotokopisini sunmalıdır.
Nüfus cüzdanı (fotokopi): Başvuran kişiye ait, renkli veya fotoğrafın ve üzerindeki bilgilerin net göründüğü nüfus cüzdanı fotokopisi.
Banka hesap cüzdanı (asıl): Bankaya en güncel durumu işletilmiş, içinde 10.000 TL veya karşılığı döviz bulunan banka hesap cüzdanı aslı, veya banka tarafından kaşelenip imzalanmış, kişinin bankadaki mevduat durumunu gösterir hesap döküm belgesi. Hesap döküm belgesi asıl olmalı ve imza yetkisine sahip kişinin imza sirküleri eklenmiş olmalı.
Nüfus kayıt örneği: Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı sunulmalıdır.
Çin nüfus cüzdanı veya eski Çin pasaportu: Vize başvurusunda bulunacak kişi Çin asıllı ise Çin Nüfus cüzdanını veya eski Çin pasaportunun kopyasını sunmalıdır.
İkametgâh belgesi / senedi (asıl): Kişinin ikamet durumunu gösterir ikametgah senedinin aslı B – Çin’den davet eden kişinin hazırlaması gerekli belgeler
Davet mektubu: Çin’de çalışma, eğitim vb. sebeplerle ikameti bulunan kişinin davet etmiş olduğu yakınına göndereceği davet mektubu veya kişinin çalışmakta olduğu firmadan alacağı resmi davetiye.
Pasaport (fotokopi): Çin’de davet eden kişinin pasaport fotokopisi
Çalışma ve oturma İzinleri (fotokopi): Çin’den davet eden kişiye ait oturma ve çalışma izin kopyaları
Dilekçe (fotokopi): Çin’den davet eden kişi tarafından kendi el yazısı ile yazılmış, davet ettiği yakının adı – soyadı, pasaport numarası, kalacağı adresi ve kalacağı süreyi belirten dilekçe.
Şirket evrakları (fotokopi): Çin’den davet eden kişinin çalıştığı firmaya ait, iş yeri lisansı vb. dokümanlar.
Adres belgeleri (fotokopi): Çin’den davet eden kişinin kaldığı yer ile ilgili belgeler (kira kontratı, tapu vs.)