Almanya

Yüzyıl Turizm, kurumsal şirketlere ve acentelere B2B hizmetler verir.+Yüzyıl Turizm uçak bileti, vize ve konaklama hizmetleri sunmaktadır.+3 aylık tek girişli ticari Rusya vizeniz 17 günde hazır.+1 yıllık çok girişli ticari Rusya vizeniz 25 günde hazır.

Almanya Vizesi

Almanya Vizesi Almanya Turistik Vizesi İçin Gerekli Belgeler
Tam ve eksiksiz doldurulmuş Almanya vize formu.
Son 10 yılda alınmış olan, öngörülen seyahat bitim tarihine bağlı asgari 3 aylık geçerliliği bulunan pasaport.
2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık fotoğraf.
Başvuru sahibi 18 yaş altında ise yalnız, ebeveynleri ya da yasal vasi ile seyahat ediyor ise, her iki yasal veli veya vasiler noterden 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakat name aslını ve fotokopisini vermek zorundalardır.
AB ülkelerinin tamamında geçerli olan seyahat sağlık sigortası poliçe tutarı 30.000 Euro olmalıdır.
Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler;
Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, imza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi.
Var ise düzenli geliri gösterir belgeler Başvuru sahibi çalışan ise
İşveren mektubu ve/veya izin onayı şirket tarafından imzalı ve kaşeli bir şekilde.
SGK işe giriş bildirgesi şirket tarafından imzalı ve kaşeli bir şekilde.
SGK hizmet dökümü şirket tarafından imzalı ve kaşeli bir şekilde.
Son 3 aylık maaş bordrosu şirket tarafından imzalı ve kaşeli bir şekilde. Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise
Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Güncel vergi levhası. Başvuru sahibi emekli ise
Emekli maaşını gösterir belge; banka hesap özeti veya emekli cüzdanı. Başvuru sahibi öğrenci ise
Öğrenci Belgesi Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa
Ebeveyninden noter tasdikli muvafakat name alması gerekmektedir. Seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir. Almanya Ticari Vize
Vize müracaat tarihinde itibaren daha en az 6 ay geçerli olan ve asgari 2 boş sayfası bulunan pasaport, 10 yıldan daha eski olmayacak şekilde.
Pasaport yeni verilmiş ise, eski orijinal pasaportlar yok ise, ilgili pasaport şubesinden pasaport protokolü.
Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müracaatçı tarafından bizzat imzalanmış vize dilekçe formu ve ikamet yasası 55. maddesi uyarınca beyanname.
2 orijinal biyometrik vesikalık resim en fazla 6 ay önce çekilmiş, rötuş edilmemiş ve kontrastı belirgin olmalı.
Seyahat sağlık sigortası.
Müracaatçının işyerindeki konumu
Vizenin hangi tarihler arasında istenildiği (duruma göre müteaddit seyahatler?)
İkametin amacı ve hedefi (şirketin/fuarın vs. belirtilmesi.
İkamet masraflarının firma tarafından karşılanacağına dair garanti. Bu yazı şirketin imza yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Almanya’daki ziyaret edilecek şirket tarafından tanzim edilmiş ve müracaatçı adına düzenlenmiş
davet yazısı aslı veya faks sureti. Davet eden şirketin adı ve eksiksiz adresi belirtilmiş olmalıdır.
Fuar ziyaretlerinde: fuar giriş kartı veya fuarda stant sahibi olunduğuna dair belgeler.
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin ticaret odası kaydı fotokopisi, müracaattan en fazla 6 ay öncesine ait.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Ticari sicil gazetesinin şirketi ilgilendiren kısmının fotokopisi.
Vize isteyen şahsın şirkette imza yetkisi yoksa veya şirket ortağı / sahibi değilse,
SGK sigorta giriş belgesi.
İlk SGK’lı olunduğu günden itibaren şimdiye kadar SGK’lı olarak çalışılan tüm zamanı kapsayan sigorta hizmet dökümü SGK üyeliği yok ise, noter tasdikli iş mukavelesi.
Müracaatçının şirkette imza yetkisi var ise veya müracaatçı şirket ortağı / sahibi ise,şirketin ortağı/sahibi olduğuna dair belgenin ticari sicil gazetesi fotokopisi.
Şimdiye kadar BAĞ-KUR’lu olarak çalışılan tüm zamanı kapsayan döküm. Almanya Öğrenci Gezisi Vizesi
Seyahat edecek her bir kişi için ayrı ayrı doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir başvuru formu ve İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge.
Reşit olmayan başvuru sahiplerinin başvuru formları ve İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge her iki velayet sahibi tarafından da, yani hem anne hem de baba tarafından da imzalanmalıdır.
Sadece bir ebeveynin velayet sahibi olması durumunda veya üçüncü bir kişinin velayet sahibi olması halinde bunun belgelerle kanıtlanması gerekir.
En az 6 ay geçerli T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı.
2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık fotoğraf 6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı.
En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası.
Almanya`daki okuldan, davetli kişilere ait eksiksiz isim listesini içeren detaylı bir yazı.
Anne babanın geçim kaynağına ilişkin belgeler.
Ödemesi yapılmış uçak bileti ve otel masraflarına ilişkin belgeler. Almanya Transit Vizesi Türk vatandaşlarının havaalanı transit için vize almaları gerekmektedir. Yanlızca aşağıdaki durumlarda vize almanıza gerek yoktur:
Hususi veya diplomatik pasaportunuz varsa.
Vizeniz veya bir Schengen ülkesine ait diğer bir oturma müsaadeniz varsa.
Andorra, Kanada, Japonya, Monaco, San Marino veya ABD için oturma müsaadeniz varsa ve bu oturma müsaadesi bu ülkelere problemsiz bir şekilde geri dönmenizi garanti ediyorsa.
AB/AET ülkesine, ABD, Japonya veya Kanada`ya gidiyorsanız ve gideceğiniz ülkeye ait geçerli bir oturma müsaadeniz varsa veya bu ülkelerden birinde yasal olarak oturumunuz varken Türkiye`ye dönüş yapıyorsanız.
AB vatandaşının serbest dolaşım hakkına sahip bir akrabasıysanız. Almanya Transit vizesi için Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin hava alanı transit vize başvurusunda bulunurken ibraz edilmesi gereklidir:
Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir adet başvuru formu.
2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık fotoğraf 6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı.
Talep edilen vize süresinden sonra en az 3 ay daha geçerli T.C. Pasaportu.Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı.
Uçak bileti veya havayolu şirketi tarafından verilmiş teyitli rezervasyon belgesi.
Gideceğiniz ülkeye ait oturma müsaadesi ve pasaporttaki ilgili sayfanın fotokopisi veya gideceğiniz ülkeye giriş izni veren diğer belgeler.